Barbecue S2D

Inschrijvingen & Algemene informatie

Als je lid wilt worden van onze scouts, bedraagt het lidgeld (voor een volledig scoutsjaar) € 40 voor het eerste ingeschreven lid en € 37 voor elk volgend lid uit hetzelfde gezin. Hiervan gaat het grootste  deel naar het verbond voor de verzekering e.d. De kapoenen, welpen en kabouters hebben normaalgezien  vergadering (samenkomst, spel) op zondag van 14u tot 17u, met uitzondering van de laatste zondag van de maand. De jongverkenners, jonggidsen, givers en jin hebben vergadering op zondag van 14u tot 18u. Wil u een bepaalde leider of de groep contacteren, dan kunt u deze informatie vinden onder het tabblad takken.

Enkele richtlijnen voor de leden (en hun ouders) van Scouts & Gidsen Vlaandere Brigands - De Kleine Prins.

Begin- en einduur van de vergadering worden steeds duidelijk vermeld op de maandbrief. Gelieve met volgende punten rekening te houden:

De leiding start graag op tijd met de vergadering. Kom dus steeds op tijd! Er is niets zo vervelend als een uitleg of een groepverdeling te moeten herbeginnen omdat er iemand te laat komt. Als de vergadering op verplaatsing doorgaat kan het gebeuren dat je voor een leeg lokaal staat als je te laat komt. Verwittig daarom steeds je leiding als je merkt dat je er niet op tijd zal geraken. Indien je de leiding niet meer kan bereiken verwittig je best de groepsleiding (contactgegevens onderaan).

De leiding is vaak wel vanaf 13h30 aanwezig op het lokaal, maar dit is om de laatste voorbereidingen voor de vergadering te treffen. Dit is vooral een oproep naar de ouders van onze jongste leden. Als u om 13h45 aankomt aan het lokaal, gelieve samen met uw kind te wachten tot de vergadering start of totdat de leiding zelf aangeeft uw kind te kunnen opvangen.

Het kan al eens gebeuren dat de vergadering 10 minuutjes uitloopt. Ook dit is een oproep naar de ouders van de jongste leden. Gelieve nog even op de achtergrond te blijven tot de vergadering beëindigd is met het aantreden (de formatie). Het aantreden is een van de belangrijkste tradities binnen onze jeugdbeweging, waarmee duidelijk het begin en het einde van de vergadering aangegeven wordt. Het is dan ook onze bedoeling het belang van deze traditie over te brengen naar de leden. Vooral bij de jongsten is de aandacht enorm afgeleid wanneer ze plots de ouders zien, waardoor het aantreden verstoord wordt.

We hebben een voldoende groot speelterrein met voldoende lokalen. Het heeft dus geen zin om voor of na de vergadering op straat te staan wachten. Zeker niet omdat je op dat moment strikt genomen niet verzekerd bent.

Voor en na de vergadering volg je als lid altijd de kortste weg van en naar huis en dit zonder tussenstops. Wanneer je dit niet doet ben je niet meer door Scouts & Gidsen Vlaanderen verzekerd. Givers en Jin kunnen na de vergadering eventueel nog wat nablijven in het lokaal, mits duidelijke afspraken met de takleiding en ouders. Dit wordt dan nog steeds aanzien als officiële scoutsactiviteit en valt onder de verzekering.

Ook tijdens elke activiteit die onder de naam van onze scoutsgroep georganiseerd wordt en waar je als lid naartoe komt ben je verzekerd. (Dit is bijvoorbeeld niet wanneer je als bezoeker naar onze scoutsfuif komt, zelfs al ben je in uniform).

Als Scouts & Gidsen Vlaanderen dragen we het officiële scoutsuniform. Hieronder verstaan we het scoutshemd, das en een groene broek. Wanneer je niet in perfect uniform naar de scouts komt kan gelijk wie van de leiding je vragen om naar huis te gaan  en je om te kleden. Wanneer dit gebeurt zullen ook de ouders verwittigd worden.

Voor de kapoenen is een uniform geen verplichting. We vragen echter wel aan de ouders om hun kind met speelkleren naar de scouts te sturen. Als we op verplaatsing gaan met de kapoenen vragen we om zoveel mogelijk onze scouts-t-shirt aan te doen. De kans is heel groot dat de leden zich tijdens de vergadering vuil maken. Dit geldt trouwens voor alle takken. De scouts is geen plaats om met je mooiste kleren te komen pronken. Wij kunnen niet garanderen dat je kleren niet vuil zullen worden en kunnen hiervoor dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wanneer je als ouder of als lid met een probleem of vraag zit, zal de tak- en/of groepsleiding steeds bereid zijn je hiermee te helpen. Contactgegevens van alle leiding zijn ook weer te vinden op onze site (tabblad takken). Alle gemelde punten worden als vertrouwelijk beschouwd en blijven enkel tussen de betrokken personen.

Twee maal per scoutsjaar wordt er een oudervergadering (december & mei) georganiseerd waarop belangrijke informatie wordt meegedeeld, waarna er kans is om de tak- of groepsleiding persoonlijk te spreken.

Natuurlijk is dit niet het enige moment waarop u ons kan spreken.        

Verzekering

Wie is verzekerd?

Elke persoon die het lidgeld van Scouts & Gidsen Vlaanderen betaalde voor  het werkjaar en op de ledenlijst van zijn/haar groep staat, is verzekerd. De minimumleeftijd: 6 jaar (kapoenen) worden voor 1 januari van het lopende werkjaar of in het 1e leerjaar zitten. Foeriers en medewerkers die voor een specifieke periode verzekeringsgeld betaalden.

Wanneer ben je verzekerd?

Tijdens alle toegelaten scouts- en gidsenactiviteiten die gebeuren in aanwezigheid of in opdracht van de leiding. Op weg van en naar het lokaal of de plaats van bijeenkomst (normale reisroute). Zowel bij een verblijf in België; als in het buitenland.

Wat is verzekerd?

Lichamelijke letsels

Alle lichamelijke letsels aan leden en leiding als gevolg van een ongeval, tijdens en op weg van en naar een VVKSM-activiteit in binnen- of buitenland. Dit omvat de medische kosten, tijdelijke arbeidsongeschiktheid (loonverlies) en blijvende invaliditeit.

Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) en rechtsbijstand:

 • van Scouts & Gidsen tegenover derden
 • van Scouts & Gidsen en leiding tegenover derden
 • van Scouts & Gidsen en leden tegenover derden
 • van leden tegenover andere leden

VB: SCHADE AAN DERDEN: door vuur, tijdens een tocht, op weg van  en naar het lokaal (normale reisroute), bij het gebruik van boten (tot een maximum lengte van 20 m), fietsen, karren.

Schade aan lokalen en groepsmateriaal:

Lokalen (zowel in eigendom als in huur) en groepsmateriaal (ook bij transporten en verplaatsing), voor onderstaande risico’s brand (dit omvat o.m. brand, bliksem, ontploffingen, elektriciteitsschade, arbeidsconflicten en aanslagen, rook- en roetschade,...) storm –en hagelschade (eveneens voor de opgestelde tenten), waterschade, glasverzekering, schage  t.g.v. diefstal na inbraak (vanaf  € 2.478,93)

Rechtsbijstand

Waarborg voor kosten gemaakt om schadevergoeding te bekomen voor schade veroorzaakt door derden, niet-leden van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Waarborg voor kosten gemaakt voor strafrechtelijke verdediging  (advocaat), enkel indien reeds een verzekeringsdossier werd geopend.

Meer  info kan u altijd vinden op de site van Scouts & Gidsen Vlaanderen ()

(Deze gegevens zijn enkel informatief. De bindende voorwaarden kan u vinden in de brochure van Scouts & Gidsen Vlaanderen:    )

 

Scouts & Gidsen Vlaanderen

Scouts & Gidsen Vlaanderen

Scouts & Gidsen Vlaanderen is een jeugdbeweging die zich richt naar alle kinderen en jongeren  vanaf 6 jaar. Scouting speelt zich af in de vrije tijd en draagt -door een specifieke methode - bij tot de ontspanning en opvoeding van kinderen en jongeren. Week na week, jaar-in, jaar-uit.

Speels en met een groot hart voor avontuur geeft onze scouts -en gidsengroep jongens en meisjes een plek waar ze samen kunnen opgroeien en zich ontplooien. Een leeftijdstak biedt jongens en meisjes ruimte om zich te ontwikkelen tot sportieve, creatieve en sociaal bewogen mensen. Een plaats waar ze kansen krijgen om zich een eigen visie en levenshouding te vormen, hiervoor leren opkomen en rekening houden met anderen.

Jonge mensen hebben deze jeugdbeweging zelf in handen. Jongeren creëren het spel van scouting in samenspraak met mekaar. Vanuit hun ervaring en realiteit leren kinderen en jongeren zien en voelen wat rechtvaardigheid en geluk kunnen betekenen. Welpen en kabouters merken aan den lijve dat valsspelen de pret bederft. Gidsen en verkenners voelen de tijdloze zaligheid van een vluchtig kamp. Scouts & Gidsen Vlaanderen wil scouts en gidsen hiervoor gevoelig maken en hen laten ondervinden welke rol zij kunnen spelen ten opzichte van zichzelf en van anderen.

Scouting wil niemand forceren om grenzen van eigen mogelijkheden te overtreffen of om tegen eigen inzichten in te handelen. Scouting is niet dwingend. Wel wil scouting kinderen en jongeren prikkelen en uitnodigen om hun eigen mogelijkheden te verkennen, talenten aan te scherpen.

De Hopper

De Hopper is de winkel van het Vlaams Verbond van Scouts en Meisjesgidsen  (Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw). Iedereen kan hier terecht voor kampmateriaal, publicaties over scouting, bewegingskledij, enzovoort. We richten ons tot alle kinderen en jongeren die actief op pad willen gaan en hiervoor geschikt materiaal zoeken. Hopper wordt gerund door en voor scouting.

Alle opbrengsten gaan naar onze jeugdbeweging. En dat is niet het enige verschil met andere winkels die kampeeruitrusting verkopen.

De Hopper maakt als dienst deel uit van de scouts- en gidsenbeweging:  service gaat bij ons voor commercieel zakendoen. Het gerief dat wij aanbieden wordt prijs- en kwaliteitsbewust uitgezocht voor het spel van scouting. Zo zijn veiligheid en milieuvriendelijkheid bij ons bijzondere aandachtspunten. We vinden het eveneens belangrijk om geen handel te voeren met landen waar kinderarbeid bestaat en kopen onze producten elders, ook al is het dan duurder.

We bieden alleen dingen aan die gekozen zijn door de nationale scouts- en gidsenleiding van Scouts & Gidsen vlaanderen vzw; geen verouderde en vaak kostelijke attributen en geen materiaal dat om pedagogische redenen uit scouting wordt geweerd zoals bijvoorbeeld dolken. Zo is in de Hopper enkel het officiële scouts- en gidsenuniform verkrijgbaar: sober, stijlvol, degelijk en betaalbaar. Dit officiële uniform is ook uitsluitend in de scoutsshops of bij erkende verdelers te koop.

Adres

Antwerpsesteenweg 242, 9000 Gent (St Amandsberg)

09 223 84 42

 

Webiste

https://www.hopper.be/

 

Openingsuren   

 • woensdag tot en met vrijdag van 14u tot 18u
 • zaterdag van 10u tot 12u en van 13u tot 18u  
   

(Tip: Als je aankopen doet in de scoutsshop, vergeet dan zeker je lidkaart niet voor een extra korting)

Kasacties

De scouts heeft sinds jaar en dag enkele kasacties. Deze worden gebruikt om de groepskas (voor de werking) en anderzijds de VZW kas (voor de lokalen) te voorzien van de benodigde fondsen.
 
Scouts2daagse
 
Het derde weekend van september wordt het terrein omgetoverd tot een ware toneelsetting. Er wordt een grote circustent opgezet en houten constructies rijzen overal uit de grond. Voor dit evenement werd er al weken gerepeteerd door leiding en leden want op vrijdag wordt er een heus toneel opgevoerd. Dit toneel is een vertolking van een bekend verhaal met een paar scouteske accenten ingelegd. Nadien wordt iedereen hartelijk uitgenodigd om aan het kampvuur, in de kampvuurconstructie, mee te zingen met de zangstonde. Met begeleiding van ouders op instrumenten en voorzingen is dit altijd een memorabel en historisch moment. Zaterdagmiddag vindt er een ware volksspelen namiddag plaats voor de kinderen. Natuurlijk is er ook ouderopvang voorzien in de vorm van een Kubbs tornooi. 's Avonds verwennen we opnieuw de kelen maar deze keer met een overheerlijke barbeque. Ieder jaar opnieuw worden hier records aan bezoekers gebroken. Na de barbeque zorgen wij voor muziek in de grote tent om het eten al dansend te laten zakken. Een kleine fuif vindt zaterdagavond daar plaats.
 
Sinterklaaspakketjes
Vanaf november, wanneer dit meegedeeld wordt door de leiding, kunnen er Sinterklaaspakketjes besteld worden. Deze kunnen opgehaald worden in het eerste weekend van december.
Dit is een pakketje vol lekkers om te smullen, van nic nacs tot een chocolade Sinterklaas.
 
Wafelbak
 
Het tweede weekend van februari is het zover, dan staat Wondelgem op met geur van versgebaken wafels.
Leden en leiding gaan de zaterdag van huis tot huis om bestellingen op te nemen. De zondag worden ze vers gemaakt, gebakken en persoonlijk aan huis gebracht. Op onze lokalen is er van 14 uur tot 17 uur een wafelsalon, hier kan u gezellig samenkomen om van onze heerlijke wafels te proeven. 
 
Tropical Beats
 
De groepsfuif van scouts Wondelgem. De plek waar al de jeugd van Wondelgem en omstreken kan samenkomen. Eén van de unieke punten aan Tropical Beats is dat dit nog steeds in de scoutslokalen zelf doorgaat. Dit is enkel mogelijk dankzij de verdraagzaamheid van de vele buren die ons ondersteunen. De fuif zelf heeft drie zalen. Van een iets grotere tot heel kleine zaaltjes. Er is een "Bodega", de plek voor ouders om rustig zelf iets te drinken terwijl de kroost aan het dansen is. In de grote zaal is er ruimte voor 300 personen en daar wordt commerciële muziek gedraaid. De laatste zaal is de kleine zaal, hier worden aparte soorten muziek zoals Drum and bass, techno, hardcore, ... gespeeld. Veel oud-leiding vind je hier ook terug. 
 
Kasacties Jin
 
De oudste tak van de scouts gaat elk jaar op een fantastisch buitenlands kamp. Om dat kamp te financieren doen zij elk jaar verscheidene kasacties. Daarvoor maken zij zelf reclame, hou dit goed in de gaten!

Verhuur

Voor verhuur dient u verhuur@scoutswondelgem.be te contacteren.

Wij verhuren enkel aan jeugdbewegingen waarvan de leden jonger zijn dan 12j.

Privacybeleid VZW

VZW Brigands - De Kleine Prins, gevestigd aan Vroonstallestraat 8, 9032 Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:

Kolegemstraat 203, 9032 Gent +3292366515 Geert Van de Veire is de Functionaris Gegevensbescherming van VZW Brigands - De Kleine Prins. Hij is te bereiken via vzw.scoutswondelgem@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

VZW Brigands - De Kleine Prins verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VZW Brigands - De Kleine Prins verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Verzenden info rond onze activiteiten

Delen van persoonsgegevens met derden 

VZW Brigands - De Kleine Prins verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inszien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VZW Brigands - De Kleine Prins en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vzw.scoutswondelgem@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

 

Covidmaatregelen

Update 15/02/2022

Momenteel gelden er geen strenge regels meer voor het jeugdwerk. We bevinden ons momenteel in code oranje. Mondmasker is zowel binnen als buiten niet verplicht. De laatste regels kan u in detail vinden via deze link.

Onze scouts. Waar?

Onze scouts. Waar?

Vroonstallestraat, 8
9032 Wondelgem

Onze scouts. Waar?

Contacteer ons

Via ons contactformulier

Laatste nieuws