Barbecue S2D

Inschrijvingen & Algemene informatie

Als je lid wilt worden van onze scouts, bedraagt het lidgeld (voor een volledig scoutsjaar) € 40 voor het eerste ingeschreven lid en € 37 voor elk volgend lid uit hetzelfde gezin. Hiervan gaat het grootste  deel naar het verbond voor de verzekering e.d. De kapoenen, welpen en kabouters hebben normaalgezien  vergadering (samenkomst, spel) op zondag van 14u tot 17u, met uitzondering van de laatste zondag van de maand. De jongverkenners, jonggidsen, givers en jin hebben vergadering op zondag van 14u tot 18u. Wil u een bepaalde leider of de groep contacteren, dan kunt u deze informatie vinden onder het tabblad takken.

Enkele richtlijnen voor de leden (en hun ouders) van Scouts & Gidsen Vlaandere Brigands - De Kleine Prins.

Begin- en einduur van de vergadering worden steeds duidelijk vermeld op de maandbrief. Gelieve met volgende punten rekening te houden:

De leiding start graag op tijd met de vergadering. Kom dus steeds op tijd! Er is niets zo vervelend als een uitleg of een groepverdeling te moeten herbeginnen omdat er iemand te laat komt. Als de vergadering op verplaatsing doorgaat kan het gebeuren dat je voor een leeg lokaal staat als je te laat komt. Verwittig daarom steeds je leiding als je merkt dat je er niet op tijd zal geraken. Indien je de leiding niet meer kan bereiken verwittig je best de groepsleiding (contactgegevens onderaan).

De leiding is vaak wel vanaf 13h30 aanwezig op het lokaal, maar dit is om de laatste voorbereidingen voor de vergadering te treffen. Dit is vooral een oproep naar de ouders van onze jongste leden. Als u om 13h45 aankomt aan het lokaal, gelieve samen met uw kind te wachten tot de vergadering start of totdat de leiding zelf aangeeft uw kind te kunnen opvangen.

Het kan al eens gebeuren dat de vergadering 10 minuutjes uitloopt. Ook dit is een oproep naar de ouders van de jongste leden. Gelieve nog even op de achtergrond te blijven tot de vergadering beëindigd is met het aantreden (de formatie). Het aantreden is een van de belangrijkste tradities binnen onze jeugdbeweging, waarmee duidelijk het begin en het einde van de vergadering aangegeven wordt. Het is dan ook onze bedoeling het belang van deze traditie over te brengen naar de leden. Vooral bij de jongsten is de aandacht enorm afgeleid wanneer ze plots de ouders zien, waardoor het aantreden verstoord wordt.

We hebben een voldoende groot speelterrein met voldoende lokalen. Het heeft dus geen zin om voor of na de vergadering op straat te staan wachten. Zeker niet omdat je op dat moment strikt genomen niet verzekerd bent.

Voor en na de vergadering volg je als lid altijd de kortste weg van en naar huis en dit zonder tussenstops. Wanneer je dit niet doet ben je niet meer door Scouts & Gidsen Vlaanderen verzekerd. Givers en Jin kunnen na de vergadering eventueel nog wat nablijven in het lokaal, mits duidelijke afspraken met de takleiding en ouders. Dit wordt dan nog steeds aanzien als officiële scoutsactiviteit en valt onder de verzekering.

Ook tijdens elke activiteit die onder de naam van onze scoutsgroep georganiseerd wordt en waar je als lid naartoe komt ben je verzekerd. (Dit is bijvoorbeeld niet wanneer je als bezoeker naar onze scoutsfuif komt, zelfs al ben je in uniform).

Als Scouts & Gidsen Vlaanderen dragen we het officiële scoutsuniform. Hieronder verstaan we het scoutshemd, das en een groene broek. Wanneer je niet in perfect uniform naar de scouts komt kan gelijk wie van de leiding je vragen om naar huis te gaan  en je om te kleden. Wanneer dit gebeurt zullen ook de ouders verwittigd worden.

Voor de kapoenen is een uniform geen verplichting. We vragen echter wel aan de ouders om hun kind met speelkleren naar de scouts te sturen. Als we op verplaatsing gaan met de kapoenen vragen we om zoveel mogelijk onze scouts-t-shirt aan te doen. De kans is heel groot dat de leden zich tijdens de vergadering vuil maken. Dit geldt trouwens voor alle takken. De scouts is geen plaats om met je mooiste kleren te komen pronken. Wij kunnen niet garanderen dat je kleren niet vuil zullen worden en kunnen hiervoor dus ook niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wanneer je als ouder of als lid met een probleem of vraag zit, zal de tak- en/of groepsleiding steeds bereid zijn je hiermee te helpen. Contactgegevens van alle leiding zijn ook weer te vinden op onze site (tabblad takken). Alle gemelde punten worden als vertrouwelijk beschouwd en blijven enkel tussen de betrokken personen.

Twee maal per scoutsjaar wordt er een oudervergadering (december & mei) georganiseerd waarop belangrijke informatie wordt meegedeeld, waarna er kans is om de tak- of groepsleiding persoonlijk te spreken.

Natuurlijk is dit niet het enige moment waarop u ons kan spreken.        

Onze scouts. Waar?

Onze scouts. Waar?

Vroonstallestraat, 8
9032 Wondelgem

Onze scouts. Waar?

Contacteer ons

Via ons contactformulier

Laatste nieuws